Çok Yaşa Dört Boyutlu Evren!

Alttaki sarı bölge dışında yaşamamız pek olası değil.

Evren Neden Böyle? Neden üç uzay boyutu ve bir zaman boyutu var? Evren felsefesinin (kozmo-filozofi) bu parlak sorularına Classical and Quantum Gravity (Klasik ve Kuantum Kütleçekimi) dergisi şöyle yanıt veriyor. Çünkü bunun dışındaki olasılıklar, Evren’in yaşamasına izin vermezdi.

ABD’de Princeton, New Jersey’deki İleri Çalışmalar Enstitüsü’nden Amerika’lı araştırmacı Max Tegmark, Evren’in uzay boyutu üçten fazla olsaydı yaşamın (ve kütleçekiminin) mümkün olamayacağını söylemektedir. Bu durum üçten fazla üçten fazla boyut içinde doğrudur. Evren’in üçten fazla uzay boyutu olsaydı, ne Güneş’in etrafında gezegenler, ne de atom çekirdeği etrafında elektronlar yörüngede kalabilirdi.

Bizim evrenimiz dışında varolabilecek bütün evrenler, kararsız ve önceden kestirilemez olurdu (tabloya bakınız).

Bu olası evrenler içinde, kuramsal olarak, yalnız takyonların (ışıktan daha hızlı parçacıklar) varolduğu bir evren devam edebilirdi.

Evren’imiz dört boyutlu olduğu için çok mutlu olmalıyız. Bu, varoluşa, kararlılığa, düzenliliğe ve yaşamın zenginliğine elverişli olan tek evrendir. (Science er Vie, Ocak1998) (Bilim Teknik Ağustos 2004)

Henüz yorum yapılmamış