Sicimler, bir karadelik mi?

Karadeliklerle, maddenin yapısının anlaşılabilmesi için önce mikro karadelik denilen olguyu anlamak gerekir.

Mikro karadelikler ya da kuantum karadelikleri de denilen “ilksel kara delikler” çok küçük boyutlarda olan karadeliklerdir. Bunlara “ilksel” adının verilme nedeni, Büyük Patlama sırasında oluştuklarının düşünülmesindendir. 1970’li yıllarda ünlü fizikçilerden Stephen Hawking ve Bernard Carr karadeliklerin ilksel kozmostaki oluşum mekanizması üzerine araştırmalarda bulundular ve kara delik kavramını geliştirerek “mini karadelik” adı verilen, yıldızsal karadeliklere nazaran son derece küçük karadeliklerin bol miktarda bulunduğu sonucuna vardılar. Bu karadeliklerin kütleleri bakımından yoğunlukları ve dağılımları henüz bilinmemekteyse de, bunları belirleyen etkenlerin ilksel kozmostaki yani “kozmik şişkinlik”teki hızlı genişleme evresine ilişkin koşullarla ilgili olduğu sanılmaktadır.

Bu gün Cern’de yapılan deneylerde de mini karadeliklerin oluşabileceği düşünülmektedir. Karadelik denilen şey, kütlenin kendi içine çökmesinden oluştuğu için, direk kütleyle ilgili bir olgudur. Parçacığın küçük olması, karadelik oluşturma açısından daha büyük enerji demektir. Yani kütle küçüldükçe karadelik oluşması için muazzam enerjiler gerekmektedir.

Büyük patlama anındaysa muazzam bir enerji açığa çıkmıştı. Bu da çok çok küçük karadeliklerin oluşması için zemin oluşturmuş olabilir. İlk büyük patlama anında oluşan ilk şey sicimlerdi. O zaman bu sicimler mini karadelikler olmalıdır. Bu durum garip görünmesine rağmen mantıklıdır. Birbirleri çevresinde dönen sicimler daha büyük parçacıkları oluşturur.  Bu dizilimin en sonunda atom bulunuyor. Yani şekil 1’deki durum oluşur. Bu durum, çöken bir yıldızın neden bir karadelik oluşturduğunu da açıklar. Çöken yıldız o kadar büyük bir basınç oluşturur ki! Elektronları çekirdeğe bastırır. Olay orada kalmaz, basınç; proton ve nötronları dahi kendi alt parçacıklarına kadar sıkıştırır. Bu sıkıştırma maddenin en temel yapı taşı olan sicimleri bile birleştirir. İşte zaten bir karadelik olan sicimler, birleşerek koca bir karadeliği oluşturmuş olur.

Sicimlerin de bir boyutlu çok küçük parçacıklar olduğunu biliyoruz. Tıpkı karadelikler gibi tekilliktirler. Çeşitli sayıda sicimler bir araya gelerek 9 parçacığını, onun da daha üst parçacıkları meydana getirmesi şeklinde düşünmek gerekir.

Eğer matematiksel olarak karadelikleri incelersek 4 tür olduklarını görürüz.

 [stextbox id=”grey”]

1- Açısal momentum ve elektriksel yük sıfır değerliyse “Schwarzschild karadeliği” türü söz konusudur.

2- Karadeliğin elektriksel yükü sıfır olmayıp açısal momentumu (kendi ekseni etrafında dönüşü) sıfır olduğu takdirde “Reissner-Nordström karadeliği” türü söz konusu olur.

3- Karadeliğin bir açısal momentumu olup elektriksel yükü olmadığı takdirde “Kerr karadeliği” türü söz konusu olur.

4- Dördüncü tür, Kerr karadeliğinin elektriksel yüke sahip olduğu türdür. Buna Kerr-Newman karadeliği türü denir.

[/stextbox]

İlk büyük patlamada bu mini karadeliklerin hepsinden oluşmuş olmalıdır. Madde ve antimaddeyi oluşturan tür dördüncü tür olmalıdır. Hem dönüşleri ters hem de yükleri ters iki sicimden biri maddeyi diğeri antimaddeyi oluşturmuştur. Eğer, oluşan sicimin elektriksel yükü yoksa, evrende bulunan kütlesiz parçacıkları oluşturması gerekir. Bahsi geçen her karadelik bugün evrendeki mevcut parçacıkların yapı taşlarıdır.

 Kerr-Newman karadeliği, ilk oluşum sırasında, zıt yönde dönen ve zıt elektrik yüklerine sahip iki parçacıktan biridir. Diğeri ise karşı karadeliktir. Kütleyi de sahip oldukları elektriksel yük belirliyordur. Oluştukları 11. boyuttaki karşı menbranın elektriksel yükü, sicimin elektriksel zıddı olduğu için kendine çekiyordur. Bu sicimlerden, elektrik yüküne sahip olmayanlar ise kütlesiz parçacıkları oluşturuyordur.  Ben pek bilmediğim bir konuda tamamen körlemecesine bir eşleşme yaptım. Eşleşmeyi bilim insanları yapacaktır ama bende, okuyucuda bir fikir oluşabilmesi için örnekleme oluşturdum.

[stextbox id=”grey”]

  • eelectron (Elektrik yükü=-1) ……Reissner-Nordström karadeliği
  • νenötrinolar (Elektrik yükü=0) …Schwarzschild karadeliği
  • kuarklar (çeşitli yüklerde)……………Kerr-Newman karadeliği
  • Bozonlar(Elektrik yükü=0) …………Kerr karadeliği

[/stextbox]

Bu konunun anlaşılması, “yeni ve ilginç bir teori” adlı makalenin anlaşılmasıyla çok alakalıdır. Onun için önce o makalenin anlaşılması gerekmektedir.

Sekil-1012

Şekil 1 Maddenin yapı taşları.

Bizler parçacık hızlandırıcılarda atomaltı parçacıkları elde ediyoruz ama onlar farklı boyutların elemanı olduğu için kısa süreli gözüküp kaybolurlar. Çünkü hem enerji düzeyleri hem de titreşim hızları olmaları gereken yere onları taşır. Sanırım, çarpışmada zorla parçalanan parçacık, parçalandığı kütlenin titreşiminde olur. Serbest kaldığında, derhal kendi titreşim hızına çıkar. İşte bu kısa süre içinde onu görürüz. Daha doğrusu, alıcılarımız algılar.

Bilim çok fazla parçacık bulmaktadır. Ben ise o kadar parçacık öngörmüyor, gözüküyorum. Bunun sebebi şudur. Ben bir boyuttaki baskın parçacığı, o boyutu temsilen seçiyorum. Proton: nötron ve elektronu da temsil etmektedir. Ayrıca 4 boyutlu uzayın diğer tüm elemanlarını da proton temsil eder. Orada da dünyamızdaki atom çeşitliliği gibi parçacıklar vardır. Bunların çoğu kararsızdır. Parçacık hızlandırıcılarda da bu parçacıkları elde edip duruyoruz. Ben parçacık curcunasına karışmamak için her boyut için baskın parçacığı, temsilen kullanıyorum.

Bilim dört temel kuvveti birleştirerek, her şeyin teorisini bulmak istiyor. Manyetizma ile zayıf kuvvet aynı yerdedir. Diğerleri ise, farklı boyutlardadır. Farklı boyutta olan bu kuvvetlerin bir araya gelmesi mümkün değildir. Zayıf kuvveti, güçlü kuvvetle birleştirmeye kalktığınızda; zayıf kuvvet, güçlü kuvvet ortamında anlamsızlaşır. Yani bu birleştirme çabaları, bir hayalden öteye gitmez. Fakat her şeyi açıklayan bir teori oluşturmak mümkündür.

Bilim 5 farklı sicim kuramı geliştirdi. Yukarıda sıraladığım karadeliklere bakarak, bu durum hakkında bir yorum yapabiliriz. Her bir sicim çeşidi için, bir kuram oluştu. Fakat beşincisinin kaynağı ne anlayamadım. Belki herhangi iki teorinin kökeni aynı sicimdir ve aslında onlar farklı teori değildir. Ya da beşinci tür bir karadelik vardır. Fakat dönüş ve elektrik yönünden ancak 4 tür karadelik olabilir. Eğer daha farklı bir karadelik varsa bunu sicim teorilerine bakarak anlayabiliriz.

 Seyfullah DEMİR

Henüz yorum yapılmamış
  • You activated the 2nd sidebar. Add widgets here from the Dashboard to remove this message