İnsanlığın bilgi konusunda tam ve doğru bilgilendirilmediğini daha önceki yazılarımda söyledim. Tam ve doğru bilgiye kıyamette ulaşacağız. Zaten onun için kıyamete uyanış olarak bakmaktayım.

Kehf suresinde de bilginin gençler olarak karşımıza çıktığını anlatmıştım. Sadece Kuran’da değil hadislerde de bilginin gizlendiğini söylemiştim. “Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz” hadisindeki güneşin bilgi olduğunu görmüştük.

Edgar Cayce Sfenksin ayakları altında arşivler piramidi olduğunu söylemişti.

Ayrıca Dabbe’nin Mısır’da ki sfenks olduğunu ve bir yerlerinde kütüphane sakladığını anlatmıştım. Şimdi o konuyu destekleyen bazı verileri daha sunmak istiyorum.

Sfenksin ayakları arasında bulunan taş kitabe güzel şeyler söylemektedir. Gerçi Sfenksten çok sonra oraya konulmuştur ama bizleri yönlendirenler gerekli mesajın konulmasını sağlayacak güçtedirler.

Heykelin bacakları arasına konulmuş bir taşa kazılı efsane metnine göre, bu Sfenks, M.Ö 1419 yılında IV. Tutmosis’in rüyasına girmiş. “Beni kumdan kurtar ki firavun olasın” Oda onu kumlardan temizlemiş.

sfenks

Şekil 1 Sfenksin ayakları arasındaki kitabe.

Şekil 1’de görülen kitabede yukarıdaki efsane yazıyor ama bana oradaki şekiller ikinci bir hikaye anlatıyor. En üstte bulunan kanat şekli bana güneşi ve ışınlarını çağrıştırdı. Aslında Mısırda güneş çok fazla kullanılmıştır. Kitabede güneşin kapsadığı iki adet sfenks var. Bana göre Mısır’da ve Tibet’te olan iki kütüphaneyi temsil ediyorlar. Sfenklerin üzerinde bulunduğu bina benzeri çizimde onların bir bina şeklinde olduğunu gösteriyor. Yani giriş kapıları olan yer altında saklı yer resmedilmiş. Her ikisi de birbirinin benzeridir ama Tibet’tekinde sfenks yoktur. Güneş iki yandaki insan figürünü de kapsar. Böylece anlatıma insan da monte edilerek onunla ilişkili bir şey olduğunu gösterir. Kimilerine göre şekillerdeki açıklıklar kapıdır. Fakat sfenksin çevresinde bir kapı olmadığı kesindir. Benim tahminime göre de öyle bir bina çok derinlerde olmak durumundadır.  Girişi ise hiç tahmin edemeyeceğimiz bir yerdedir. Fakat bu sıralar biri veya birileri bu kütüphaneden haberdar olmalıdır.

sfenks2

Şekil 2’de güneş kültünün ilginç bir gösterimi var.

Mısır’da Güneş kültü çok kullanılan bir semboldür demiştik. Güneş sfenksi aydınlatmakta ama farklı bir nesneyi daha aydınlatmaktadır. Bu ikinci nesne Tibet’teki kütüphanedir. Güneş ise bilgidir. Bilgi hem Kuran’ın Dabbe dediği sfenksin temsil ettiği bir yeraltı kütüphanesine hem de Tibet’te yine Kuran’ın yecüc-mecüc olarak bahsettiği kütüphaneye denk gelir. Bu gösterimde de her ikisine de atıf yapılmıştır. Bunları çizenler neyi anlatmaya çalıştı bilemem ama yönlendirilerek bu bilgileri aktarmaya aracı olmuşlardır…

Seyfullah Demir.