[stextbox id=”warning”]BAKARA   248: Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: Haberiniz olsun, Onun hükümdarlığının alâmeti, size o tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir sekine, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiyye vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerden iseniz, bunda sizin için kesin bir ibret, bir alâmet vardır.[/stextbox]

Bu ayet, Tâlut ismi altında gizlenmiş Mehdiyi anlatmaktadır. Yani bana göre bu ayetler geleceğe bakmaktadır. Çünkü Tevrat’ta Samuel 1’de anlatılan hikayeye göre Sandık Beytşemeşliler’den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etmesinden korkup onu İsraillilere geri verdi. Bu olay olduğunda İsraillilerin başında kral toktur. Samuel peygamber aracılığıyla Rab’ten direk emir almaktadırlar ama yine de bir kral isterler. Rab de onlara Saul’u kral yapar. Saul zamanında Filistinlilerle yapılan savaşta Davut Talut’u yener.  Fakat yine de hemen Kral olamaz. Uzun bir süre sonra Saul ölünce halk Davud’u Kral olarak kabul eder. Yani Davud kral olduğunda sandık Kudüs’tedir Hatta ondan önce kral olan Saul zamanından önce sandık Kudüs’e gelmiştir. Onun için ayeler kıyamete bakar.  Kıyamete yakın gelecek olan mehdiyi haber vermek içindir. Kıyamete yakın Ahit Sandığını bulacak kişiyi mehdi diye kabul edebiliriz. Ayete göre de delil olarak Ahit Sandığının ona verilmesi söylemektedir. Yalnız Tabutu meleklerin getireceği anlamını pek anlayamadım. Yani ruhsal varlıkların maddi bir cismi getirmesi çok anlamlı değildir. Henüz bir anlam çıkaramadım ama bu konuda Sayın Serhat Ahmet Tan’ın mantığa uygun bir cevabı var. Ona göre Sandık, Ayasofya camisinin zemininin altında bulunmaktadır. Hristiyan inancında yapılan freskler yani melek tasvirleri hemen üstünde bulunmaktadır. Ayette melek ile kastedilen bu fresklerdir” demektedir. Fakat benim beklentim; Musa dağında melek ismiyle bir yer ya da melek tanımlaması olan bir şeyin içinde olmasıdır. Musa dağı diyorum ama bir ihtimalde hemen karşısında olan Kel dağında olabilir. Bunu böyle düşünmemin sebebi. Yahudi Tanak metinlerinden biri olan Makabiler’de anlatılan hikâyeden çıkardığım sonuçtur. Yeremya peygamber, Babillilerin Kudüs’ü işgali sırasında kutsal emanetleri alıp bir dağdaki mağaraya gizlemiştir. Yeremya Peygamber hemen yakındaki dağlar yerine daha kuzeye giderek Antakya’ya ulaşmış olabilir. Antakya’da önce Kel dağına ulaşmak zorundadır. Musa dağı daha kuzeyde kalır. Fakat onu yönlendirenler ulaşması gereken mağaraya ulaştırmıştır. O dönemler peygamberler, Tanrı tarafından çok kolay yönlendiriliyordu. Bu Tevrat’ta açıkça görülür. Makabiler’de olan bu hikaye bir belgeselde gündeme getirilmiş ve Kudüs’e daha yakın bir yeri işaret ettiği iddia edilmişti.

Kuran’daki ayetler ve hadislerden Ahit sandığını Mehdinin bulacağı aşikardır. Ayrıca bulunacağı yerin Antakya olacağı açıktır. Hatay’ın diğer adının Antakya olduğunu biliyorsunuzdur. Ben şöyle bir akıl yürütmesiyle bir senaryo oluşturuyorum. Eğer Ahit Sandığı gerçekten Hatay’da ise bu bize önemli bir bilgiyi daha veriyor. O zaman Mehdi, Türkiyeli olmalıdır. Çünkü Hatay Türkiye sınırlarına sonradan katılmış bir şehirdir. Bunu Kutsal mekanlar organize etmiş olmalıdır. Türkiyeli olan Mehdinin Hatay topraklarında araştırma yapabilmesinin yolu açılmıştır. Kıyamete yakın olduğumuzu düşündüğümüzde Hatay’ın Türkiye topraklarına katılmasının bir sebebinin de Suriye’deki karışıklıklardan Mehdinin etkilenmemesi gereğidir. Mehdinin, Ahit Sandığını bulabilmesini kolaylaştırmak için Hatay Türkiye topraklarına katılmıştır. Aslında Atatürk Hatay yerine, Musul ya da Kerkük ilini tercih ederdi. Fakat planları yapanlar böyle uygun görmüşler. Benim için en önemli delil; Musa dağı ve onun dibinde Horev diye anılan yerlerin olmasıdır. Bu isimlerin Hatay’da olması asla bir tesadüf olamaz. Mehdinin Türkiye’den hem de İstanbul’dan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de Medine (Büyük şehir) ismine en uygun şehir İstanbul’dur. Banim şahsi tahminim bu zamanın 2030 yılından sonra olacağı, hatta 2033 yılı daha uygun bir zamandır.

Musa Dağı: Rab’bin Musa’ya vizyon ile adanmış toprakları gösterdiği düşünülen dağ.

Horev: İbranice Tanrının Dağı demek.

 N

Bu ayet, Tâlut ismi altında gizlenmiş Mehdiyi anlatmaktadır. Yani bana göre bu ayetler geleceğe bakmaktadır. Çünkü Tevrat’ta Samuel 1’de anlatılan hikayeye göre Sandık Beytşemeşliler’den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etmesinden korkup onu İsraillilere geri verdi. Bu olay olduğunda İsraillilerin başında kral yoktur. Samuel peygamber aracılığıyla Rab’ten direk emir almaktadırlar ama yine de bir kral isterler. Rab de onlara Saul’u kral yapar. Saul zamanında Filistinlilerle yapılan savaşta Davut Talut’u yener.  Fakat yine de hemen Kral olamaz. Uzun bir süre sonra Saul ölünce halk Davud’u Kral olarak kabul eder. Yani Davud kral olduğunda sandık Kudüs’tedir Hatta ondan önce kral olan Saul zamanından önce sandık Kudüs’e gelmiştir. Onun için ayetler kıyamete bakar.  Kıyamete yakın gelecek olan mehdiyi haber vermek içindir. Kıyamete yakın Ahit Sandığını bulacak kişiyi mehdi diye kabul edebiliriz. Ayete göre de delil olarak Ahit Sandığının ona verilmesi söylemektedir. Yalnız Tabutu meleklerin getireceği anlamını pek anlayamadım. Yani ruhsal varlıkların maddi bir cismi getirmesi çok anlamlı değildir. Henüz bir anlam çıkaramadım ama bu konuda Sayın Serhat Ahmet Tan’ın mantığa uygun bir cevabı var. Ona göre Sandık, Ayasofya camisinin zemininin altında bulunmaktadır. Hristiyan inancında yapılan freskler yani melek tasvirleri hemen üstünde bulunmaktadır. Ayette melek ile kastedilen bu fresklerdir” demektedir. Fakat benim beklentim; Musa dağında melek ismiyle bir yer ya da melek tanımlaması olan bir şeyin içinde olmasıdır. Musa dağı diyorum ama bir ihtimalde hemen karşısında olan Kel dağında olabilir. Bunu böyle düşünmemin sebebi. Yahudi Tanak metinlerinden biri olan Makabiler’de anlatılan hikâyeden çıkardığım sonuçtur. Yeremya peygamber, Babilliler’in Kudüs’ü işgali sırasında kutsal emanetleri alıp bir dağdaki mağaraya gizlemiştir. Yeremya Peygamber hemen yakındaki dağlar yerine daha kuzeye giderek Antakya’ya ulaşmış olabilir. Antakya’da önce Kel dağına ulaşmak zorundadır. Hem de Kudüsten yeterince uzaktır. . Musa dağı daha kuzeyde kalır. Onun için benim düşünceme göre hem kel dağı hem de Musa dağı adaydır. Fakat onu yönlendirenler ulaşması gereken mağaraya ulaştırmıştır. O dönemler peygamberler, Tanrı tarafından çok kolay yönlendiriliyordu. Bu Tevrat’ta açıkça görülür. Makabiler’de olan bu hikaye bir belgeselde gündeme getirilmiş ve Kudüs’e daha yakın bir yeri işaret ettiği iddia edilmişti.

Kuran’daki ayetler ve hadislerden Ahit sandığını Mehdinin bulacağı aşikardır. Ayrıca bulunacağı yerin Antakya olacağı açıktır. Hatay’ın diğer adının Antakya olduğunu biliyorsunuzdur. Ben şöyle bir akıl yürütmesiyle bir senaryo oluşturuyorum. Eğer Ahit Sandığı gerçekten Hatay’da ise bu bize önemli bir bilgiyi daha veriyor. O zaman Mehdi, Türkiyeli olmalıdır. Çünkü Hatay Türkiye sınırlarına sonradan katılmış bir şehirdir. Bunu Kutsal mekanlar organize etmiş olmalıdır. Türkiyeli olan Mehdinin Hatay topraklarında araştırma yapabilmesinin yolu açılmıştır. Kıyamete yakın olduğumuzu düşündüğümüzde Hatay’ın Türkiye topraklarına katılmasının bir sebebinin de Suriye’deki karışıklıklardan Mehdinin etkilenmemesi gereğidir. Mehdinin, Ahit Sandığını bulabilmesini kolaylaştırmak için Hatay Türkiye topraklarına katılmıştır. Aslında Atatürk Hatay yerine, Musul ya da Kerkük ilini tercih ederdi. Fakat planları yapanlar böyle uygun görmüşler. Benim için en önemli delil; Musa dağı ve onun dibinde Horev diye anılan yerlerin olmasıdır. Bu isimlerin Hatay’da olması asla bir tesadüf olamaz. Mehdinin Türkiye’den hem de İstanbul’dan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de Medine (Büyük şehir) ismine en uygun şehir İstanbul’dur. Banim şahsi tahminim bu zamanın 2030 yılından sonra olacağı, hatta 2033 yılı daha uygun bir zamandır.

Musa Dağı: Rab’bin Musa’ya vizyon ile adanmış toprakları gösterdiği düşünülen dağ.

Horev: İbranice Tanrının Dağı demek.

 Not: kitapta yazdıklarım seyfullahdemir.com adresindeki bilgiler ile oluşturulmuştur onun için çoğu link sizi oraya yönlendirir.

Horev: İbranice Tanrının Dağı demek.

 Not: kitapta yazdıklarım seyfullahdemir.com adresindeki bilgiler ile oluşturulmuştur onun için çoğu link sizi oraya yönlendirir.