Makaleyi buradan dinleyebilirsiniz…

Rüyaların insan hayatındaki yerini, çoğumuz ihmal ederiz. Çoğu zaman gördüğümüz rüyaların bir anlam ifade etmemesi onları dikkate almamamıza sebep olur. Aslında manevi yönü ihmal ettiğimiz oranda, rüyalarımızı da ihmal ederiz. Manevi yönü ihmal etmeyen Budist veya Hindular rüyalarına bizden fazla önem verirler. Fakat rüyalar iki guruba ayrılır. Birinci guruptakiler Sigmund Freud’un dediği gibi, günlük yaşamda bastırılarak bilinçaltına atılmış istekler, semboller biçimine bürünerek rüyalarda ortaya çıkar. İkincisi haberci rüyalardır. Bu haberci rüyalar bazen yapmamız gerekeni, bazen önemli bir haber, bazen de bir tehlikeden korunmamızı söyler.

Bizler manevi yönü ihmal ettikçe, bu tür rüyaları göremez oluruz. Çünkü haberci rüyalara inanmayan More >