Neandertal insanı konuşabiliyor muydu?

Proceeding of National Academy of Siciences, USA dergisinin 28 Nisan 1998 tarihli sayısında “İnsanın konuşması ve dilaltı siniri” adlı makalede Neandertal insanının konuşabildiği açıklanıyor. Amerikalı antropolog Richard Kay’e göre, bugüne kadar bu konuda, dil kaslarının çoğuna sinir dağıtan dilaltı (hipoglossus) siniri dikkate alınmamıştı. Dilaltı sinirinin içinden geçtiği kemik kanalın çapı, sinirin içindeki liflerin sayısıyla ve dolayısıyla dil hareketleriyle doğru orantılıdır. İnsanın dilaltı sinirinin kanalı şempanze ve gorilinkinin iki katı genişliktedir. Buna karşı iki milyon yıl önce yaşamış Australopithecus africanus ve Homo habilis’in dilaltı kanalı maymunlarınki kadardır. Neandertal insanının ve orta Pleistosen Homo fosillerinin dilaltı siniri kanalı Homo sapiens’inki kadardır. Bu araştırmacıya göre, insanın bu en yakın ataları konuşabiliyorlardı

Bilim Teknik Dergisi Ekim 1998

Henüz yorum yapılmamış